Tellimise protsess ja hind

Järgime kogu protsessi jooksul kindlat tegevuste järjekorda, milles iga etapp on väga oluline. Nii toob üritus soovitud tulemuse, meie koostöö on läbipaistev ja sujuv ning pakub kindlustunnet mõlemate poolele.
 • ESIMENE KOHTUMINE: BRIIF

  Selleks, et saaksime teile parima lahenduse pakkuda, kaardistame põhjalikult teie ettevõtte vajadused, ootused ja murekohad. Milline on hetkeolukord ja mida te soovite üritusega muuta või saavutada?

 • DETAILSE TERVIKLAHENDUSE VÄLJATÖÖTAMINE

  Olenevalt projektist võtab terviklahenduse kokku panemine aega 2–3 nädalat. Pakkumine, mille me selle põhjal kokku paneme, sisaldab detailset ülevaadet kogu projektist koos pakutava programmi ja eelarvega.

   

  Terviklahenduse juurde käivad sobivad mõõdikud, mille abil projekti efektiivsust mõõta. (Soovi korral on võimalik viimasest teenusest loobuda.)

 • TEINE KOHTUMINE: PROJEKTI ÜLEVAATAMINE

  Vaatame pakkumise koos üle. Esitleme teile projekti terviklahenduse koos hinnapakkumisega ning arutame läbi kõik tekkinud küsimused.

   

  Olenevalt kohanduste hulgast muudame järgneva 1–2 nädala jooksul pakkumise teie soovidele vastavaks.

 • AJALISE PLAANI PAIKA PANEMINE

  Pärast projekti kinnitamist kooskõlastame teiega ajalise plaani ehk timeline’i, mis on aluseks edasisele koostööle. Plaani haldab meiepoolne projektijuht, kes hoolitseb selle eest, et kõik toimuks plaanipäraselt. Kõigi jooksvate soovide ja küsimustega saab projektijuhi poole pöörduda telefoni teel.

 • ÜRITUSE-EELNE KOHTUMINE

  1–2 nädalat enne ürituse päeva kohtume veelkord ja käime läbi viimased projektiga seotud detailid. Pärast seda enam suuri muudatusi ei tehta ning keskendutakse projekti elluviimisele vastavalt kinnitatud kokkulepetele.

 • ÜRITUSE PÄEV

  See on päev, kus teie ülesandeks on nautida üritust, kõik muu on 100% projektijuhi mure. Kõik on organiseeritud vastavalt meie kokkulepetele ja kogu sündmus on projektijuhi valvsa silma all. Ta on kohapeal olemas ja vastab kõigile jooksvatele küsimustele. Kui teil tekib ürituse päeval lisasoove, tuleks need projektijuhiga esimesel võimalusel kooskõlastada. Ürituse päeval ei ole jooksvaid muudatusi alati võimalik teha, sest need võivad puudutada kolmandate osapooltega tehtud kokkuleppeid. Nii võib ürituse kvaliteet kannatada ja seda ei soovi keegi.

 • TAGASISIDE: ÜRITUSE JÄRGNE ANALÜÜS JA KOHTUMINE

  Meie koostöö lahutamatuks osaks on ürituse järelanalüüs ja selle üle vaatamine viimasel kohtumisel. Vaatame, kas projekt täitis eesmärki, kas te jäite projekti ja selle juhtimisega rahule ning kas me saaksime järgmine kord midagi veelgi paremini teha.  

Teenuse hind

Teenuse hind koos eelarvega kujuneb välja vastavalt projektile. Keskmise, paarisaja külalisega ürituse eelarve jääb vahemikku 30 000 kuni 50 000 eurot. Kõik oleneb sellest, mida tellitakse ja millised on kliendi soovid. Keerukamate ja rohkemate osalejate arvuga ürituste puhul võib see vahel küündida isegi mitmesaja tuhandeni.

Teenuse hind koosneb kahest osast – projekti eelarvest ja agentuuri tasust.

Esimene sõltub ürituse jaoks ostetud kaupade ja vahendatavate teenuste hindadest ning teine projekti keerukusest ja selle korraldamisele läinud töömahust.

Creativity agentuuritasu sisaldab:

 • Ideelahenduse välja töötamist,
 • projektijuhtimist,
 • sündmuse järelvalvet,
 • mõõdikute kaardistust,
 • projekti järelanalüüsi.

Iga projekti töömahtu hinnatakse eraldi ning kõik tegevused tuuakse kinnitatud pakkumisel välja koos esialgse timeline’iga. Projektile kuluvad tunnid kinnitame teiega ajaplaani paika panemisel ning kui projekti jooksul lisandub märkimisväärselt lisatunde, siis teeme nende osas eraldi kokkuleppe.

Pakkumise küsimine ei kohusta teid millekski ning see on jõus kuni kinnitamiseni.

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid uurida lähemalt agentuuri teenuste kohta, siis võta meiega ühendust!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kontaktivormiga või helista +372 5323 4257